Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Webnauts Internet Academy

CLICK  HERE  and you'll  find  an interesting  game that may help you learn  about  privacy and
 how to be safe on the intenet.

THE ENORMOUS CARROT

THE ENORMOUS TURNIP

SCHOOL THINGS COLOURING

Hello my students!!!!
We're in late September so let's start some AUTUMN / FALL  activities.

 CLICK  HERE  and  do some  colouring with classroom things, since September is the first month of autumn and school !

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

CLASSROOM OBJECTS

H E L L O  my students !!!!

Have  a wonderful  and  exciting  SCHOOL  YEAR !!!!

I  think  it's  time for you  to  remember  and  revise  a few  words we learned last year !!!
Let's  start  with  CLASSROOM  OBJECTS.

CLICK   HERE 

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013