Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα CARNIVAL. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα CARNIVAL. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Carnival puzzle


Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

The Flying of Kites.

A traditional custom for both children and their parents is flying
kites on Clean Monday (Ash Monday).It's even better and more fun
if you create your own kite,with your dad's help (see here).
The kite is associated with the "uplift" of the soul after carnival and 
the beginning of Lent (forty days of fast before Easter).
                 
In fact, the kite was brought to Europe from China by Marco Polo.
It is believed that Chinese people discovered the kite 3.000 years 
ago.It was a sacred symbol,in the form of a dragon with a long tail.

Happy and Safe Kite Flying!!!!

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

MY KITE

Hello everyone!
CLEAN (Ash) MONDAY is a public holiday in Greece that marks the beginning
of  Lent.On this day, people go out and  spend their time having picnics and flying
colourful kites.
Here is a nice poem I've created for you,my students! Do you like it?